Βαρόμετρο Ελευθέρων Επαγγελματιών Υγείας – Ιατρών ΕΟΠΥΥ

Πατήστε το παραπάνω κουμπί για να σας αποσταλεί κωδικός.

Πατήστε το παραπάνω κουμπί για να ξεκινήσετε το ερωτηματολόγιο.

 

 

Υπό την αιγίδα της Ένωσης Ιατρών ΕΝΙ ΕΟΠΥΥ